ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Home

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα
  • Επαγγελματίες (Νομικούς, Ασφαλιστές, Μεσίτες κτλ.)
  • Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

Καθένας από τους παραπάνω υποψήφιους έχει τη δυνατότητα, μέσω του Προγράμματος, να καλύψει τις ανάγκες του για γνώσεις διαπραγματεύσεων, είτε γενικής φύσεως, είτε πιο εξειδικευμένες, ανάλογα με το επάγγελμά του (λ.χ., εξωδικαστική διαμεσολάβηση, διαπραγματεύσεις συγχωνεύσεων-εξαγωγών, διαπραγματεύσεις ναύλων, ασφαλιστικές διαμεσολαβήσεις, διαχείριση κρίσεων κτλ.).

 

Πιο συγκεκριμένα:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ:

  • Όσους ζουν και εργάζονται εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής
  • Όσους έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται στις εισηγήσεις του Προγράμματος τις καθορισμένες ημέρες και ώρες (Τρίτη & Πέμπτη, 18:00-21:30)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ:

  • Όσους ζουν και εργάζονται εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής
  • Όσους έχουν ιδιαίτερα περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο

Σημαντική σημείωση: Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Εξ’ αποστάσεως Πρόγραμμα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποχρεωτική:

  • Τίτλος Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμος της αλλοδαπής (συνοδευόμενος από αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) ή Τίτλος Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνοδευόμενος από αναγνώριση ΣΑΕΠ)

Συνεκτιμώμενα στοιχεία:

  • Επαγγελματική προϋπηρεσία (για δικηγόρους, στην προϋπηρεσία προσμετράται και η περίοδος άσκησης δικηγορίας)
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι ο σπουδαστής να έχει λάβει αποδεδειγμένα το πτυχίο του έως και την ημερομηνία λήψης του Πιστοποιητικού. Στην περίπτωση που, κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, ο/η σπουδαστής/τρια είναι τελειόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αντίστοιχου τίτλου (όπως αναφέρεται ανωτέρω), υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως και να δηλώσει υπευθύνως, ότι μέχρι τη λήψη του Πιστοποιητικού, θα έχει χρηστεί πτυχιούχος και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το Τμήμα του. Σε διαφορετική περίπτωση, αποδέχεται ότι το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δε θα του απονείμει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά Βεβαίωση Παρακολούθησης.