Κάντε αίτηση σήμερα!

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το ακ. έτος 2017-18 έχουν ξεκινήσει!
Κατοχυρώστε τη θέση σας!

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Τι χρειάζεται να διαθέτω για να μπορέσω να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα;

Διαδικασία επιλογής

Ποια είναι τα βήματα για την αξιολόγηση της αίτησής μου;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.

Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονομάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 έχει τη σημερινή ονομασία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

12

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

357

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

32

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

97

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

April 3

Negotiations for Energy Companies and Utilities

Για πρώτη φορά στην Ελληνική Ενεργειακή Αγορά, σεμινάριο για διαπραγματεύσεις στις Ενεργειακές Επιχειρήσεις, στα πλαίσια του Συνεδρίου ” Energy Commodities Conference ” , 12 & 13 Μαΐου 2017. Tο σεμινάριο θα δώσει ένα δείγμα γραφής για τον πραγματιστικό τρόπο προσέγγισης διαπραγματευτικών μοντέλων στις ενεργειακές επιχειρήσεις.

READ MORE